• وبلاگ : .:: بلاجويان ::.
 • يادداشت : اينجا براي از تو نوشـتن هوا کم است
 • نظرات : 1 خصوصي ، 3 عمومي
 • تسبیح دیجیتال

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  body{margin:1;padding:1; font-family: tahoma ;font-size:12;line-height:1.9; background:url(http://www.parsiblog.com/imgs/new/ParsiEditor.gif) no-repeat fixed center} p{margin:0;padding:0; font-family: tahoma ;font-size:12;line-height:1.9} < language="java"> blang = "FA"; var mahal="", mfa="", curin, mova, defe="", help; //mahal="ALL" function mfin(){mtag=window.event.srcElement;if ((((mtag.tagName=="INPUT" && mtag.type=="text") || mtag.tagName=="BODY" || mtag.tagName=="TEXTAREA") && (mahal=="ALL" || mtag.lang=="fa"))){ if (mfa=="hast") mlang.outerHTML="";mtag.insertAdjacentHTML("beforebegin", ""+blang+"");curin=mtag;mlang.style.marginTop=mtag.offsetHeight;mtag.title="براي مشاهده راهنما Ctrl+K را فشار دهيد";mtag.style.direction="rtl";mfa="hast";}else{if (mfa=="hast" && window.event.srcElement!=mlang){mlang.outerHTML="";mfa="";}if (help){hel.outerHTML="";help=false;}}}function toit(){if(blang=="FA") blang="EN"; else blang="FA";mlang.innerHTML=blang;curin.focus();}function mkdown(){ mtag=window.event.srcElement;mkey=window.event.keyCode;/*if(mkey==116)window.event.keyCode=36;*/allcode="|72|70|192|74|69|219|221|80|79|78|66|86|67|220|83|65|87|81|88|90|85|89|84|82|186|222|71|76|75|188|73|68|77|190|191|48|57|";allharf="ابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقكگلمنوهيئ./09";allscode="|72|188|219|221|70|90|191|186|77|190|65|83|68|81|87|69|71|84|78|66|89|86|82|74|80|79|73|85|48|57|";allsharf="آؤ»«ّة؟:ءأًٌٍَُِْ،أإ؛ؤ‍ـ©®™€()";if ((((mtag.tagName=="INPUT" && mtag.type=="text") || mtag.tagName=="BODY" || mtag.tagName=="TEXTAREA") && (mahal=="ALL" || mtag.lang=="fa"))){mtag.caretPos = document.selection.createRange();if (mkey==16 && window.event.altLeft) toit(); mk=allcode.indexOf("|"+mkey+"|");mpos=0;ml=0;if (mk>-1 && blang=="FA"){if (!window.event.ctrlKey){if (!window.event.shiftKey && !window.event.ctrlKey){if (mk>0){mall=allcode.substr(0,mk);while (mpos>-1){mpos=mall.indexOf("|",mpos+1);ml++;}} if(mtag.caretPos.text!=0) document.selection.clear(); mtag.caretPos.text=allharf.substr(ml,1);return(false);}else{mk=allscode.indexOf("|"+mkey+"|");if (mk>-1){if (mk>0){mall=allscode.substr(0,mk);while (mpos>-1){mpos=mall.indexOf("|",mpos+1);ml++;}}mtag.caretPos.text = allsharf.substr(ml,1);if (mkey==80) mtag.caretPos.text = "";}return(false);}}else{if (mkey==75 && window.event.ctrlKey && blang=="FA" && !help){ mtag.insertAdjacentHTML("afterend", "
  Shift+H = آShift+< = ؤShift+} = »Shift+S = ضمهShift+F = تشديد
  Shift+? = ؟Shift+N = أShift+U = يوروShift+E = تنوين‏جرShift+P = كپي‏رايت
  Shift+Y = ؛Shift+T = ،Shift+G = ساكنShift+R = حرف‏كوچكShift+W = تنوين‏رفع
  Shift+Z = ةShift+{ = «Shift+D = كسرهShift+I = نشان‏تجاريShift+Q = تنوين‏نصب
  Shift+B = إShift+M = ءShift+A = فتحهShift+O = ثبت‏شدهShift+Space = نيم‏فاصله
  "); hel.style.left=window.screen.availWidth/2-hel.offsetWidth/2;hel.style.top=50+parent.document.body.scrollTop;help=true;return(false);}}}if (mkey==32 && window.event.shiftKey && blang=="FA"){mtag.caretPos.text = "‏";return(false);}}}document.onfocusin=mfin;document.onkeydown=mkdown; درود
  دست ما رو هم بگير ديگه.. اگه بخوايم شاعر بشيم کي و بايد ببينيم..
  بدرود

  باهربازديدي که داريد لينک خودرا دراس لينک ها قرار دهيد

  اول لينک خودراثبت کرده وسپس کدي که سيستم به شما ميدهد را درقالب وبلاگ خود بگذاريد
  لينک شما به صورت اتوماتيک ثبت مي شود
  باهربازديد از سايت شما لينک شما به بالاي لينک ها ميايد


  [گل]

  سيد دلنوشته ات محشر يود دست ما رو هم بگير..